Sức khỏeNo Picture

Cấp cứu tại gia

Chẳng may bị bỏng nước sôi Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay Chẳng may dầm đâm vào tay Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ. Vôi bắn vào mắt bất ngờ Nước…