Tự sự

Lê Vũ Anh - nàng công chúa của đế chế

Hồi ký của VS Maslov về mối tình với Lê Vũ Anh

Victor Maslov: “Để giành lại các con, tôi đã sẵn sàng cho tất cả, thậm chí một scandal quốc tế” (Виктор Маслов: «Чтобы отвоевать детей, я был готов на все, даже на международный скандал» Link…